සිහින

සිහින අතරින්
සුපිපි කුසුමක්
සොයා යන ඒ මිලින දෙහදක්

කලෙක ගිලිහුන පැතූ ඒ සඳ
ඇසුරු සැනෙකට හිමි වූ කල
නොවුන් සිත් තුටු
සිහින විලසින්
හඬයි ඈ සිත
සිනහ පාමින්
නොවන විලසින් අහිමි හිමි බව

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )