මම මට මගේ කව්ද??

පොඩිම කලෙ “අනේ ලස්සන පොඩ්ඩෙක්”
මොන්ටිසොරි යනකොට “දගයෙක්”
ඉස්කොලෙත් පොඩිම කාලෙ “හොඳ පොඩි එකෙක් ඒත් දඟයි”
ටික කලෙකට පස්සෙ “මීටරයක්”
ඊටත් පස්සෙ “වලියක් නම් ඌත් ඇති”
උ.පෙ. කාලෙ “මු නම් කියන දෙයක් අහන්නෙම නෑ”
එකට ඉන්න යලුවන්ට “සිරා පොරක්”
විබාගෙ ප්‍රතිඵල එනකොට “ඌත් පාස්”
හරියට දන්නෙ නැති උන්ට “මොකෙක්ද මන්ද”
තරහ එවුන්ට “යකෙක්”
එකටම ඉන්න උන්ට “යකා”

පව්ලේ නෑදෑ පොඩි උන්ට “අය්යා”

එක එක කාල වලදි එක එක විදියයි…

එත් මම තාමත් හැමදාටමත් අපෙ මල්ලිට “එකම අයියා”
අම්මටයි තාත්තටය් ඉන්න “ලොකු පුතා”

මම මට මගේ කව්ද??

Advertisements